Nr 766 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano - Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina

 
UCHWAŁA Nr  766
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano - Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 § 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano-Frankowskim
    Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina.

2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 § 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:44
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:44
Liczba wyświetleń:
2104
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw764.doc30.5 KB