Nr 774 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

 
UCHWAŁA Nr 774
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie  

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie wprowadza się następujące zmiany:

   1)  Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie:

   2)  Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie:

 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

  

Przewodniczący Senatu

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
29.09.2015 13:40
Data aktualizacji:
29.09.2015 13:41
Liczba wyświetleń:
2169
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw774.docx25.57 KB
Zal1Uchw774.docx21.42 KB
Zal2Uchw744.docx20.78 KB