Nr 780 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 642 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2015

 

 
UCHWAŁA Nr 780
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
 
w sprawie zmiany w uchwale Nr 642 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2015

 

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

 
§ 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 642 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych
na rok budżetowy 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 08:30
Data aktualizacji:
07.10.2015 10:13
Liczba wyświetleń:
2578
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw780.doc59 KB
ZalUchw780.pdf89.56 KB