Nr 782 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 782
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 16 ust. 11  Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku
do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 08:42
Data aktualizacji:
30.09.2015 08:42
Liczba wyświetleń:
1992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw782.docx22.94 KB
ZalUchw782.pdf97.22 KB