Nr 783 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 783
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią
SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku, Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIEBIORSTW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 09:00
Data aktualizacji:
30.09.2015 09:01
Liczba wyświetleń:
2006
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw783.doc44.5 KB
ZalUchw783.pdf119.91 KB