Nr 785 z dnia 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 530 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej...

 
UCHWAŁA Nr 785
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca
2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Wartość zadania, o którym mowa w § 1 wynosi 602.400 zł (słownie: sześćset dwa tysiące czterysta złotych). Środki na realizację będą pochodziły ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi i Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 11:45
Data aktualizacji:
30.09.2015 11:45
Liczba wyświetleń:
1994
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw785.docx16.22 KB