Nr 786 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych naukowców: prof. Witolda Senissona oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana

 
UCHWAŁA Nr 786
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
 
w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych naukowców: prof. Witolda Senissona oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana
 
 
Na podstawie § 7 ust. 1 oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat pozytywnie opiniuje umieszczenie tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych
    geodetów, współtwórców Wydziału, a także jego pierwszych Dziekanów: prof. Witolda Senissona
    oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana, w 55. rocznicę istnienia Wydziału Geodezji, Inżynierii
    Przestrzennej i Budownictwa.
2.  Wzór tablic okolicznościowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3.  Tablice, o których mowa w ust. 1, zostaną umieszczone w budynku Wydziału Geodezji, Inżynierii
    Przestrzennej i Budownictwa, przy ul. Prawocheńskiego 15.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 11:50
Data aktualizacji:
30.09.2015 11:50
Liczba wyświetleń:
1934
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw786.doc1.42 MB