Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie

 
UCHWAŁA Nr 792
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie, Ukraina
 
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim
     Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie, Ukraina.
 
2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 13:17
Data aktualizacji:
07.10.2015 09:59
Liczba wyświetleń:
2591
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw792.docx22.69 KB