Nr 794 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwową Instytucją: Naukowo-Metodycznym Centrum Informacyjno-Analitycznego Zabezpieczenia Szkolnictwa Wyższego...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 794
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwową Instytucją: Naukowo-Metodycznym Centrum Informacyjno-Analitycznego Zabezpieczenia Szkolnictwa Wyższego „Ahrooswita” Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwową
     Instytucją: Naukowo-Metodycznym Centrum Informacyjno-Analitycznego Zabezpieczenia
     Szkolnictwa Wyższego „Ahrooswita” Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.
 
2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2015
Data publikacji:
30.09.2015 13:25
Data aktualizacji:
30.09.2015 13:25
Liczba wyświetleń:
2063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw794.docx22.46 KB