Nr 804 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 804
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016 w § 1 ust. 1:
   1)    pkt 19 otrzymuje brzmienie:
        „19)
dr Danuta RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK (Wydział Nauk Społecznych)”,
   2)    pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) dr inż. Jerzy DOMAŃSKI (Wydział Nauk Technicznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 15:55
Data aktualizacji:
24.11.2015 15:55
Liczba wyświetleń:
1994
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw804.doc59 KB