Nr 805 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 805
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1:
1)    pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) Klaudia MARSZAŁEK (Samorząd Studencki)”,
2)    pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) mgr inż. Magdalena LEMECHA (Samorząd Doktorantów
      – Wydział Nauk Technicznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 16:01
Data aktualizacji:
24.11.2015 16:01
Liczba wyświetleń:
2271
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw805.doc58.5 KB