Nr 806 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 806
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Nauki na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1:
   1)     pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) Przemysław PIECH (Samorząd Studencki)”,
   2)     pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19) mgr inż. Katarzyna KOBYLIŃSKA (Samorząd Doktorantów –
        Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 21:09
Data aktualizacji:
24.11.2015 21:10
Liczba wyświetleń:
1849
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw806.doc55.5 KB