Nr 808 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 808
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1:
   1)     pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)”,
   2)     pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) prof. dr hab. Marek MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska
        i Rolnictwa)”,
   3)     pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) Filip MAZUR (Samorząd Studencki)”,
   4)     pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19) mgr inż. Filip DAWIDZIAK (Samorząd Doktorantów – Wydział
        Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 21:24
Data aktualizacji:
24.11.2015 21:24
Liczba wyświetleń:
1991
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw808.doc56 KB