Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019

 
UCHWAŁA Nr 809
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na kadencję 2015-2019
 
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.)
 
§ 1
 
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą na kadencję
    2015-2019 w następującym składzie:
      1)  dr hab. inż. Iwona KONOPKA, prof. UWM,
      2)  prof. dr hab. Wojciech SZWEDA,
      3)  dr hab. inż. Radosław CELLMER,
      4)  dr Andrzej DAWIDOWICZ,
      5)  prof. dr hab. Aleksander BIELECKI,
      6)  prof. dr hab. Stefan GRZEGORCZYK,
      7)  dr hab. Marek KRUK, prof. UWM,
      8)  dr hab. Henryk LELUSZ, prof. UWM,
      9)  mgr Maria SOBCZAK,
    10)   przedstawiciel studentów – Kamil WOLSKI,
    11)   przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Filip DAWIDZIAK.
 
2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, o których mowa
    w ust. 1 pkt 1-8 mandat uzupełnia się z listy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
    w kolejności podanej w załączniku.
 
3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, o których mowa
    w ust. 1 pkt 9 mandat uzupełnia się z listy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
    w kolejności podanej w załączniku.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
24.11.2015 21:44
Data aktualizacji:
09.10.2018 08:39
Liczba wyświetleń:
2702
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw809.docx17.15 KB
Zal2Uchw809.doc54 KB
Uchw809.doc55.5 KB