Nr 817 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie właściwości regeneracyjnych komórek...

 
UCHWAŁA Nr 817
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie właściwości regeneracyjnych komórek pochodzących z opuszki węchowej oraz mezenchymalnych komórek macierzystych u chorego z całkowitym uszkodzeniem funkcjonalnym rdzenia kręgowego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED III
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum
z partnerami:
   1)     Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
   2)     Heinrich-Heine-Universitätsklinikum Düsseldorf
   3)     IMC Impomed Centrum S.A.
   4)     Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
   5)     Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego.
 
§ 2
Konsorcjum powołuje się w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących badania naukowe
i prace rozwojowe określone w projekcie  pt.:
„Wykorzystanie właściwości regeneracyjnych komórek pochodzących z opuszki węchowej oraz mezenchymalnych komórek macierzystych u chorego z całkowitym uszkodzeniem funkcjonalnym rdzenia kręgowego”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED III.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
25.11.2015 09:25
Data aktualizacji:
25.11.2015 09:25
Liczba wyświetleń:
1974
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw817.doc31.5 KB