Nr 818 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu realizacji projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego – „EuroFakultet w Pskowie, faza II” oraz przekazaniu wkładu strony polskiej do budżetu projektu za lata 2012-2015

 
UCHWAŁA Nr 818
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu realizacji projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego – „EuroFakultet w Pskowie, faza II” oraz przekazaniu wkładu strony polskiej do budżetu projektu za lata 2012-2015
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie umowy w celu
    
realizacji projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego – „EuroFakultet w Pskowie, faza II” w zakresie
     wymaganym przez lidera konsorcjum - Uniwersytet w Turku oraz przekazaniu wkładu strony
     polskiej do budżetu projektu za lata 2012-2015.
2.     Treść Umowy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. nauki.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
25.11.2015 09:44
Data aktualizacji:
25.11.2015 09:44
Liczba wyświetleń:
2070
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw818.docx22.77 KB
ZalUchw818.docx20.7 KB