Nr 823 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

 
UCHWAŁA Nr 823
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Giżyckiego, Ukraina
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Lwowskim
    Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Giżyckiego,
    Ukraina.
 
2.   Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.11.2015
Data publikacji:
25.11.2015 11:01
Data aktualizacji:
25.11.2015 11:01
Liczba wyświetleń:
1980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw823.docx20.3 KB
ZalUchw823.docx20.17 KB