Nr 838 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
UCHWAŁA Nr 838
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 roku
 
w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych
na 2016 rok
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2015
Data publikacji:
29.12.2015 10:30
Data aktualizacji:
31.12.2015 12:31
Liczba wyświetleń:
2536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw838.doc25.5 KB
ZalUchw838.pdf2.12 MB