Nr 842 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na utworzenie spółki celowej pn. „InnoInvest UWM”

 
UCHWAŁA Nr 842
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 roku
 
w sprawie zgody na utworzenie spółki celowej pn. „InnoInvest UWM
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie spółki
     celowej pn. „InnoInvest UWM”, której celem jest szeroko pojęta komercjalizacja wyników badań
     własności intelektualnej uczelni poprzez tworzenie i przystępowanie do spółek celowych
     oraz świadczenie usług komercyjnych w obszarze rezultatów prac badawczych i rozwojowych.
 
2.     Senat wyraża zgodę na wniesienie kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
     na pokrycie kapitału zakładowego spółki, o której mowa w ust. 1.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi do spraw nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2015
Data publikacji:
29.12.2015 11:24
Data aktualizacji:
29.12.2015 11:24
Liczba wyświetleń:
2230
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw842.doc29 KB