Nr 843 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2016

 
UCHWAŁA Nr 843
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2016
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan Finansowy wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2016, stanowiący Załączniki do niniejszej Uchwały.  
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2015
Data publikacji:
29.12.2015 11:34
Data aktualizacji:
29.12.2015 11:34
Liczba wyświetleń:
2077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw843.doc31.5 KB
ZalUchw843.pdf296.5 KB
Zal2Uchw843.pdf37.47 KB