Nr 844 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę Instytutowi Terapii Komórkowych S.A. określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 844
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę Instytutowi Terapii Komórkowych S.A. określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez
    Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz Instytutu Terapii Komórkowych S.A.,
    następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:
pomieszczeń
    znajdujących się na II piętrze w budynku nr 3 położonym przy ul. Warszawskiej 30, na działce
    nr 126 w obrębie nr 61 m. Olsztyn, o powierzchni użytkowej 123,43 m², w celu prowadzenia przez
    ten podmiot komercyjnej działalności leczniczej oraz naukowo-badawczej.
2.  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony tj. do zakończenia remontu prowadzonego
    w pomieszczeniach, o których mowa w Uchwale Nr 502 z dnia 28 marca 2014 roku.
 
§ 2
Senat upoważnia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2015
Data publikacji:
29.12.2015 11:44
Data aktualizacji:
29.12.2015 11:44
Liczba wyświetleń:
1928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw844.doc2.7 MB