Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 
 
UCHWAŁA Nr 851
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2016 roku
 

w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych następującym osobom:

1)  Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski:

a)  prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi RAWIE;

2)  Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski:

a)     prof. dr. hab. Stanisławowi KAMIŃSKIEMU,

b)     prof. dr. hab. Stanisławowi WEIDNEROWI;

3)  Srebrnego Krzyża Zasługi:

a)     dr Alinie JARZĄBEK,

b)     prof. dr. hab. Marianowi WIWARTOWI;

4)  Brązowego Krzyża Zasługi:

a)     dr. Stanisławowi KRAWCZUKOWI,

b)     prof. dr. hab. Mariuszowi STOLARSKIEMU,

c)     dr. inż. Jarosławowi SZUSZKIEWICZOWI,

5)  Medalu Złotego za Długoletnią Służbę:

a)     mgr inż. Małgorzacie BANASIAK,

b)     prof. dr. hab. Michaiłowi BORSUKOWI,

c)     dr. hab. inż. Markowi CIAKOWI, prof. UWM,

d)     prof. dr hab. inż. Krystynie DEMSKIEJ-ZAKĘŚ,

e)     dr hab. inż. Ewie DRAGAŃSKIEJ,

f)      inż. Annie FIGIEL,

g)     Waldemarowi FRĄCKIEWICZOWI,

h)     prof. dr. hab. Maciejowi GAJĘCKIEMU,

i)       prof. dr. hab. Tomaszowi JANOWSKIEMU,

j)      dr. inż. Gabrielowi KOPIEJEWSKIEMU,

k)     mgr. Lechowi KOZIEŁOWI,

l)       mgr inż. Marii KRAWCZYK,

m)   dr. hab. inż. Leszkowi MAŁYSZCE, prof. UWM;

n)     Marzenie MIEDZIEJEWSKIEJ,

o)     dr inż. Aldonie ORŁOWSKIEJ,

p)     prof. dr. hab. inż. Andrzejowi PIĘTAKOWI,

q)     dr. hab. Cezaremu PURWINOWI, prof. UWM,

r)      dr. hab. Bogdanowi SMYKOWI,

s)     mgr Irenie STACH,

t)      mgr. inż. Januszowi TUROWSKIEMU,

u)     Krystynie WÓŁKIEWICZ-ŻEBROWSKIEJ,

v)     prof. dr hab. inż. Alicji ŻBIKOWSKIEJ;

6)  Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę:

a)     dr. hab. inż. Radosławowi CELLMEROWI,

b)     dr hab. Joannie CHŁOŚCIE-ZIELONCE, prof. UWM,

c)     dr inż. Grażynie FURGAŁA-SELEZNIOW,

d)     dr. Adamowi GRABOWSKIEMU,

e)     dr inż. Małgorzacie GRZYWIŃSKIEJ-RĄPCY,

f)      mgr Joannie KOTARSKIEJ,

g)     Mariuszowi MROCZKOWI,

h)     dr Danucie RADZISZEWSKIEJ-SZCZEPANIAK,

i)       mgr. Markowi ROGUSKIEMU,

j)      dr Joannie TARGOŃSKIEJ,

k)     dr Aldonie ZAKRZEWSKIEJ,

l)       dr. hab. inż. Piotrowi ZAPOTOCZNEMU, prof. UWM,

m)   Danucie WESOŁOWSKIEJ;

7)  Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę:

a)     dr. Marcinowi KAZIMIERCZUKOWI,

b)     dr Annie KORZENIEWSKIEJ-LASOCIE,

c)     dr Justynie KRZYWKOWSKIEJ.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków
o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.02.2016
Data publikacji:
02.02.2016 08:39
Data aktualizacji:
02.02.2016 09:36
Liczba wyświetleń:
2793
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw851.doc59.5 KB