Nr 855 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 rokuw sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
 
UCHWAŁA Nr 855
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 r. oraz Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 r., Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIEBIORSTW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.01.2016
Data publikacji:
02.02.2016 10:03
Data aktualizacji:
02.02.2016 10:08
Liczba wyświetleń:
2230
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw855.doc45.5 KB
ZaldoUchw855.doc33 KB