Nr 862 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
UCHWAŁA Nr 862
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego – pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:
     1)     prof. dr. hab. Gabrielowi FORDOŃSKIEMU z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa -
          nagroda indywidualna za całokształt dorobku;
     2)     dr. hab. n. med. Leszkowi GROMADZIŃSKIEMU z Wydziału Nauk Medycznych – nagroda
          indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe tj. za osiągnięcie będące podstawą nadania
          stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
24.03.2016 13:53
Data aktualizacji:
24.03.2016 13:53
Liczba wyświetleń:
1950
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw862.doc28 KB