Nr 863 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 863
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016 w § 1 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,”.
 
§ 2
Skład Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016, po zmianie,
o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
24.03.2016 14:08
Data aktualizacji:
24.03.2016 14:08
Liczba wyświetleń:
1896
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw863.doc37.5 KB
ZaldoUchw863.doc33.5 KB