Nr 867 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna

 
 
UCHWAŁA Nr 867
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna
 
Działając na podstawie §14 ust. 4 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz §9 ust. 4 Uchwały Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza:
    1.     Decyzję Nr 3/2013 Kierownika Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
         w Olsztynie z dnia 04 października 2013 roku w sprawie: systemu oceny lektora, wykładowcy
         i starszego wykładowcy w Studium Języków Obcych, stanowiącą załącznik nr 1
         niniejszej uchwały;
    2.     Decyzję Dyrektora Biblioteki w oparciu o rekomendacje Zespołu ds. Zapewnienia Jakości
         Kształcenia Biblioteki Uniwersyteckiej i opinię Rady Bibliotecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku
         w sprawie: indywidualnej oceny pracy nauczyciela akademickiego mającego uprawnienia
         dyplomowanego bibliotekarza Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, stanowiącą
         załącznik nr 2 niniejszej uchwały;
    3.     Uchwałę Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
         w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: indywidualnej oceny nauczycieli
         akademickich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM w Olsztynie, stanowiącą
         załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
25.03.2016 10:51
Data aktualizacji:
25.03.2016 11:19
Liczba wyświetleń:
2837
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw867.docx16.88 KB
Zal1Uchw867.doc83.5 KB
Zal2Uchw867.doc61.5 KB
Zal3Uchw867.docx19.44 KB