Wersje strony Nr 867 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.