Nr 868 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 868
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich
i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Traci moc Uchwała Nr 157 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
25.03.2016 11:54
Data aktualizacji:
25.03.2016 11:54
Liczba wyświetleń:
1828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw868.docx17.58 KB