Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności...

 
Uchwała Nr 869
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności, komunikacja międzykulturowa w Europie, lingwistyka w biznesie, logopedia, mechatronika

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)  efekty kształcenia dla kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 1,

2) efekty kształcenia dla kierunku inżynieria informacji dla studiów pierwszego stopnia
-  inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego
załącznik nr 2,

3) efekty kształcenia dla kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla studiów pierwszego stopnia
- inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego– załącznik nr 3.

4) efekty kształcenia dla kierunku komunikacja międzykulturowa w Europie dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego
załącznik nr 4.

5) efekty kształcenia dla kierunku lingwistyka w biznesie dla studiów pierwszego stopnia
- licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego
załącznik nr 5.

6)  efekty kształcenia dla kierunku logopedia dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 6,

7)  efekty kształcenia dla kierunku mechatronika dla studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 7.

2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
25.03.2016 12:08
Data aktualizacji:
04.05.2016 11:00
Liczba wyświetleń:
3269
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw869.docx135.96 KB
Zal1Uchw869.docx31.89 KB
Zal3Uchw869.docx29 KB
Zal4Uchw869.docx31.03 KB
Zal5Uchw869.docx29.23 KB
Zal6Uchw869.docx28.66 KB
Zal7Uchw869.docx41.61 KB
Zal2Uchw869.docx29.34 KB