Nr 876 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 876
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uważa za zrealizowane działania zawarte
     w Uchwale nr 696 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej UWM
     w Olsztynie.
2.     Senat uważa za nadal aktualne kontynuowanie działań w zakresie wzmocnienia aktywności
     pracowników w pozyskiwaniu środków na badania naukowe i prace rozwojowe spoza budżetu
     Uczelni.
3.     Senat zwraca uwagę na wytyczone zadania w obszarze badań naukowych do realizacji
     w 2016 roku, w szczególności przygotowanie wydziałów do przeprowadzenia w 2017 roku oceny
     parametrycznej.
4.     Senat zobowiązuje Senacką Komisję ds. Nauki do opracowania priorytetowych tematów
     badawczych na wydziałach i w Uczelni w obszarach: nauk o życiu, nauk technicznych oraz nauk
     społecznych, humanistycznych i prawnych, w terminie do 1 października 2016 roku.
5.     Senat zobowiązuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM  w Olsztynie do stworzenia
     procedur umożliwiających komercjalizację wyników badań, w terminie do 1 października
     2016 roku.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
29.03.2016 13:55
Data aktualizacji:
29.03.2016 13:55
Liczba wyświetleń:
2189
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw876.docx17.03 KB