Nr 878 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś

 
UCHWAŁA Nr  878
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z 
Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś.

2.  Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.03.2016
Data publikacji:
30.03.2016 09:20
Data aktualizacji:
30.03.2016 09:20
Liczba wyświetleń:
1906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw878.docx22.15 KB