Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
UCHWAŁA Nr  885
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną
i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)     Helena BARTNIK,
  2)     prof. dr hab. Ireneusz BIAŁOBRZEWSKI,
  3)     prof. dr hab. Aleksander BIELECKI,
  4)     prof. dr hab. Maria BIOLIK,
  5)     prof. dr hab. Renata CIERESZKO,
  6)     mgr Stanisław IWANIAK,
  7)     mgr Walenty KURŻEW,
  8)     prof. dr hab. inż. Katarzyna MAJEWSKA,
  9)     prof. dr hab. Mikalai MIATSELSKI,
10)      dr hab. Bronisław MŁODZIEJOWSKI, prof. UWM,
11)      dr hab. Iwona NDIAYE, prof. UWM,
12)      Maria PASEK,
13)      prof. dr hab. Lech POLKOWSKI,
14)      prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ,
15)      mgr Iwona STANISŁAWSKA,
16)      prof. dr hab. Stefan SZCZUKOWSKI,
17)      dr hab. Ryszard WALKOWIAK, prof. UWM,
18)      prof. dr hab. inż. Teresa WŁASOW,
19)      dr inż. Andrzej WOŁODŹKO,
20)      dr hab. Waldemar ŻEBROWSKI, prof. UWM.
 
§ 2
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
    1)     dr inż. Mirosław BRAMOWICZ,
    2)     dr inż. Barbara DEJA,
    3)     dr Beata JEGLIŃSKA,
    4)     dr Bożena KOWALCZYK,
    5)     dr inż. Krzysztof RZĄSA,
    6)     dr inż. Małgorzata SŁOWIŃSKA,
    7)     dr inż. Zenon SYROKA.
 
§ 3
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
    1)  inż. Marianna BRZOZOWSKA,
    2)  dr Sławomir KURSA,
    3)  dr Monika WŁODARCZYK-DUDKA,
    4)  dr Aldona ZAKRZEWSKA.
 
 
§ 4
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
    1)     dr Ewa BURCZYK,
    2)     dr hab. Zbigniew HULL, prof. UWM,
    3)     Maria LACHOWICZ,
    4)     Jolanta SZCZEPAŃSKA,
    5)     mgr inż. Anna SZEPELSKA-SELL,
    6)     Halina ZIELIŃSKA.
     
§ 5
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Nauk Technicznych ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
    1)  prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
        w Krakowie),
    2)  prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN (Politechnika Białostocka).
 
§ 6
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauki
o Środowisku oraz Wydziału Sztuki ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
    1)  Marek FERLIN (Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego),
    2)  prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
        Warszawskiego),
    3)  prof. dr hab. Włodzimierz KARASZEWSKI (Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
        Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu),
    4)  Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie,
    5)  Rotary Club Detmold-Blomberg (Niemcy),
    6)  mgr inż. Robert STABIŃSKI (Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego PZW Suwałki).
 
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
28.04.2016 12:31
Data aktualizacji:
28.04.2016 12:31
Liczba wyświetleń:
2913
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw885.docx25.81 KB