Nr 889 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-2016

 
 
UCHWAŁA Nr 889
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 89 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-2016, w § 1:
      1)     ust 9 otrzymuje brzmienie: „9) prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Nauk Medycznych,
      2)     ust 11 otrzymuje brzmienie: „11) dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM (Wydział Nauk
           Społecznych).
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
28.04.2016 13:35
Data aktualizacji:
28.04.2016 13:36
Liczba wyświetleń:
1891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw889.doc39 KB