Nr 891 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU

 
UCHWAŁA Nr 891
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae
prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 2 ust. 1 Regulaminu nadawania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 67 w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”
z dnia 28 listopada 2008 roku, Senat pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae
prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU
profesorowi nauk prawnych, politykowi, Senatorowi VIII i IX kadencji, Ministrowi Edukacji i Nauki
w latach 2005-2006 oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2007, Rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego i Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w latach
1990 – 1996, w uznaniu zasług w procesie kształtowania polskiego prawa pracy, wieloletniego współtworzenia prawa w zakresie organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspierania rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a zwłaszcza życzliwego traktowania starań
o utworzenie Wydziału Nauk Medycznych.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
28.04.2016 14:01
Data aktualizacji:
28.04.2016 14:04
Liczba wyświetleń:
1864
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw891.doc30 KB