Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka

 
 
UCHWAŁA Nr 893
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy:
Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka
 
Działając na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Rektora, sporządzony z inicjatywy Rady Wydziału Humanistycznego, Senat nadaje auli
nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwę:
 
Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka.
 
§ 2
Wniosek Rady Wydziału Humanistycznego w tej sprawie, wystosowany do Rektora, stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
28.04.2016 14:38
Data aktualizacji:
28.04.2016 14:39
Liczba wyświetleń:
1961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw893.doc51.5 KB