Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika

 
UCHWAŁA Nr 897
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika  

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w  związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek Rady Wydziału Nauk Technicznych, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

 § 1

Senat określa efekty kształcenia dla kierunku mechatronika, dla studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
29.04.2016 12:14
Data aktualizacji:
29.10.2018 11:11
Liczba wyświetleń:
2850
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw897.docx30.5 KB
ZalUchw897.docx24.85 KB