Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo

 
UCHWAŁA Nr 898
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012.631), na wniosek Rady Wydziału Nauk Medycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: położnictwo dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich
z 6. semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
29.04.2016 12:32
Data aktualizacji:
29.04.2016 12:33
Liczba wyświetleń:
2117
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw898.doc651 KB
ZalUchw898.doc647.5 KB