Nr 901 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...

 
UCHWAŁA Nr 901
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę-bezpieczna żywność”, realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z Porozumieniem z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę - bezpieczna żywność”, na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat ustala limit naboru kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę-bezpieczna żywność”, realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
w roku akademickim 2016/2017, w liczbie 9. osób.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 07:42
Data aktualizacji:
02.05.2016 07:43
Liczba wyświetleń:
1924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw901.docx57.47 KB