Nr 902 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2016/2017

 
UCHWAŁA Nr 902
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na wniosek rad wydziałów, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Senat ustala limity naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego
     stopnia, w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne dyscypliny naukowe.
 
2.    Limity naboru kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 07:51
Data aktualizacji:
02.05.2016 07:51
Liczba wyświetleń:
2202
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw902.docx63.02 KB
Zal1uchw902.docx18.72 KB
Zal2Uchw902.docx15.39 KB