Nr 904 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

 
 
UCHWAŁA Nr 904
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
 w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.    Senat ustala limit naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego
    i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
2.   Limit naboru, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
  
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 08:07
Data aktualizacji:
02.05.2016 08:08
Liczba wyświetleń:
2056
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw904.docx28.88 KB
ZalUchw904.docx21.03 KB