Nr 907 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 907
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Tomaszkowo gm. Stawiguda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 546 oraz 1/5 udziału w działce nr 545 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00035924/0, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:

1)            dz. nr 546 – 9,8056 ha

2)            dz. nr 545 – 1,2213 ha

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 11 691 000 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 § 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 08:53
Data aktualizacji:
02.05.2016 08:53
Liczba wyświetleń:
2144
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw907.doc32 KB
ZalUchw907.pdf2.14 MB