Nr 909 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka

 
UCHWAŁA Nr 909
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
ul. Prof. Grzegorza Nowaka
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 107
    m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr 6/9, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14,
    15/2, 16/3, o łącznej powierzchni 2,5643, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1O/00037572/1.
2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 4 312 000 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 09:20
Data aktualizacji:
02.05.2016 09:27
Liczba wyświetleń:
2463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw909.JPG690.85 KB
Uchw909.doc31 KB