Nr 910 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie – Kortowie”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
UCHWAŁA Nr 910
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie – Kortowie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem,
    pozytywnie opiniuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego
    w Olsztynie - Kortowie” zakwalifikowanego do Planu Wieloletniego jako inwestycja o szczególnym
    znaczeniu dla sportu, dofinansowana maksymalnie do 50% z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2.   Szacowana wartość inwestycji wynosi 9 263 300 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście
    sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).
 
§ 2
Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z dotacji celowej  Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozyskanych funduszy zewnętrznych oraz środków własnych.
 
§ 3
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 09:35
Data aktualizacji:
02.05.2016 09:35
Liczba wyświetleń:
2141
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw910.doc29 KB