Nr 911 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej

 
UCHWAŁA Nr 911
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze  Biblioteki Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, pozytywnie opiniuje utworzenie Sekcji Promocji w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 2
Wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 10:31
Data aktualizacji:
02.05.2016 10:31
Liczba wyświetleń:
1997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw911.doc31 KB