Nr 913 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jelgawie, Łotwa

 
 
UCHWAŁA Nr 913
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia
o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jelgawie, Łotwa
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jelgawie, Łotwa.

2.  Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

   

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 11:47
Data aktualizacji:
02.05.2016 11:47
Liczba wyświetleń:
1951
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw913.doc53.5 KB