Nr 915 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Akmułły, Rosja

 
UCHWAŁA Nr 915
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Akmułły, Rosja
 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Akmułły, Rosja.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.


§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

   

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 12:13
Data aktualizacji:
02.05.2016 12:15
Liczba wyświetleń:
2090
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw915.docx24.9 KB