Nr 924 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 924
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
 
w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku z zastrzeżeniem § 3.
 
§ 3
Do momentu wejścia w życie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie pierwszeństwo zastosowania mają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 558).
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
30.05.2016 09:03
Data aktualizacji:
30.05.2016 09:05
Liczba wyświetleń:
2605
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw924.docx25.5 KB
ZalUchw924.docx24.01 KB