Nr 932 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska

 
UCHWAŁA Nr 932
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy
     z Moskiewską Państwową Akademia Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska.
2.   Treść Aneksu stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
30.05.2016 13:47
Data aktualizacji:
30.05.2016 13:47
Liczba wyświetleń:
2001
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw932.docx20.91 KB