Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok

 
UCHWAŁA Nr 933
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych
na 2016 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2016 uwzględniający:                                                                                                 (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                              34 245,8
     koszty działalności operacyjnej                                                   34 245,0
     przychody finansowe                                                                      10,0
     koszty finansowe                                                                           10,8
     zysk/strata netto                                                                            0,0
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                   1 681,8
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                  1 869,2
     stan funduszu na koniec roku 2016                                                  136,1
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 08:39
Data aktualizacji:
28.06.2016 08:39
Liczba wyświetleń:
1896
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw933.doc30 KB