Nr 934 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)


 
UCHWAŁA Nr 934
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 (bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:
                                                                                                 (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                              376 851,7
     koszty działalności operacyjnej                                                   360 210,0
     przychody finansowe                                                                      640,0 
     koszty finansowe                                                                           454,8
     podatek dochodowy                                                                         40,0
     zysk netto                                                                                16 786,9
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                   45 301,7
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                  47 776,5
     stan funduszu na koniec roku 2016                                                 5 997,8
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016
(bez Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 08:51
Data aktualizacji:
28.06.2016 08:52
Liczba wyświetleń:
1922
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw934.doc30.5 KB